ANBI

Stichting Openhaard heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan
als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier:

ANBI en bij belastingdienst natuurlijk.

Stichting Openhaard
Taandersplein 1
3027 CN Rotterdam
info@stichtingopenhaard.nl | www.stichtingopenhaard.nl

IBAN: NL67RABO0117140899
BIC: RABONL2U
Inschrijvingsnummer Kvk: 24409885
Fiscaal nummer: 817614229

BESTUUR & ORGANISATIE