Gastles met Sven de Langen

Fractievoorzitter CDA Rotterdam ”Sven de Langen” gaf gastles over de thema ‘Democratie’ voor Stichting Openhaard.

Vrijwilligers en ouders waren betrokken en hebben interesse getoond aan deze leuke programma. Met name over de laatste ontwikkelingen in Turkije is besproken en er zijn vragen ontstaan over democratie, persvrijheid, scheiding der machten en onze rechten/plichten als burger.

Sven heeft binnen een beperkte tijd veel toegelicht en hiermee bijdrage geleverd aan het democratische leerproces van de aanwezigen. Door middel van soortelijke bijeenkomsten willen wij meewerken aan integratie en het democratische besef onder de buurtbewoners.

Volgende bijeenkomst hopen wij deze te organiseren op onze locatie Brabantseplein over dit thema.