Lezing wereldeconomie

In het kader van het informeren van betrokkenen van Openhaard heeft het bestuur dhr. Elvan Aktas bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de bezoekers.

Een grote groep aanwezigen waren getuige van de deskundige input van de hoogleraar in economie dhr. Aktas. Onder andere onderwerpen zoals Bitcoin, handelsoorlogen tussen grootmachten en nog veel meer zijn aan bod gekomen. De aanwezigen waren zeer enthousiast en hebben hun genoegen geuit na de lezing.

Ook hadden wij jongeren onder ons. In het kader van het project jongeren, geld en armoede hebben jongeren deelgenomen aan deze lezing en eveneens de ruimte gehad om vragen te stellen aan dhr. Aktas.

Al met al hebben wij een geslaagde dag achter de rug gehad en wij danken ook een ieder die heeft bijgedragen aan deze bijzondere lezing.