Mededeling van het bestuur

Met deze mededeling willen wij als bestuur van Stichting Nida opheldering geven over het volgende:

Heeft Stichting NIDA en de politieke partij NIDA Rotterdam onderlinge betrekkingen?

Stichting NIDA is in het jaar 2007 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan een harmonieuze samenleving zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geaardheid en levensbeschouwing van het individu. Sinds 2007 zijn wij met man en macht bezig om de maatschappij te voorzien van kleurrijke activiteiten ter verwezenlijking van onze doelen. Onze gedreven achterban en medewerkers hebben voornemens om meerdere individuen te bereiken met deze activiteiten zodat de maatschappij beter wordt gediend.
Onlangs hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden waaraan verschillende partijen deel hebben genomen. Naast de landelijke partijen hebben ook een aantal plaatselijke partijen meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen zoals de politieke partij NIDA Rotterdam. Vanwege de naam van deze partij en onze naam is onterecht, maar begrijpelijk gedacht dat wij een betrekking hebben met deze politieke partij.
Zoals hierboven vermeld zet Stichting NIDA zich in voor een samenleving waarin burgers met elkaar in harmonie leven. Gezien het feit dat wij geen onderscheid maken in individuen en juist bepleiten om harmonie te bewerkstelligen binnen de maatschappij, schromen wij niet om aan te geven dat wij geen politieke voorkeur hebben. De overeenkomsten in de namen van NIDA Rotterdam en Stichting NIDA verandert niets aan dit feit.
Stichting NIDA heeft noch enige betrekkingen noch lopende samenwerkingen met de politieke partij NIDA Rotterdam. Wij hopen zo voor de nodige opheldering te hebben gezorgd.

April 2014
Het bestuur

2023-01-06T14:09:21+00:00
Ga naar de bovenkant