Persbericht

Verklaring naar aanleiding van de incidenten Stichting Nida te Rotterdam.

Helaas hebben zich in de nacht van 15 op 16 juli en van 16 op 17 juli 2016 diverse zeer betreurenswaardige incidenten voorgedaan. Meerdere stenen vlogen door ruiten van onze stichtingslocaties. Ook zijn onze vrijwilligers die locatie in Rotterdam Zuid en West bezochten door personen aangesproken, uitgescholden en bedreigd. In een aantal gevallen werd/wordt aangifte gedaan. Er zijn verder meerdere bedreigingen geuit richting onze vrijwilligers via sociale media.

Wie deze personen zijn is ons onbekend. Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat voornoemde voorvallen direct het gevolg zijn van de recente verwikkelingen in Turkije. Jongstleden 15 juli 2016 was er een poging tot staatsgreep in Turkije. Bepaalde leden van de Turkse gemeenschap in Nederland verwijten ons betrokkenheid bij deze politieke onrust en onlusten in Turkije. Hetgeen niet enkel volledig onterecht is, maar absoluut onvoorstelbaar en geheel absurd.

Wij zijn erg geschrokken en zeer verbolgen over deze zeer onwenselijke gebeurtenissen. Het is treurig te moeten constateren dat de polarisatie in Turkije is overgewaaid naar Rotterdam.

Stichting Nida

Stichting Nida verwerpt iedere vorm van geweld, met welk doel dan ook. Zij verwerpt in alle toonaarden deze poging tot staatsgreep in Turkije. Wij veroordelen het feit dat er honderden slachtoffers zijn gevallen, en dat er duizenden mensen zijn gedupeerd. Wij vinden dat politieke onenigheid in Turkije aldaar moet worden opgepakt en opgelost, en dat de overtreders van de wet binnen de kaders van die wet moeten worden beoordeeld en berecht.

Stichting Nida is een Nederlandse organisatie, en, is en kan in die hoedanigheid geen partij zijn in het politieke conflict in Turkije. Wij distantiëren ons dan ook sterk van iedere aantijging van betrokkenheid.

Stichting Nida draagt sinds 2007 proactief bij aan een verdraagzame samenleving in Rotterdam, waarbij wij staan voor pluriformiteit, verdraagzaamheid en integratie. Deze inzet zal zij in de komende jaren blijven tonen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via Dhr. Dag 0641989447 en info@stichtingnida.nl.

Hopende u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben,