Title

Op de ochtend van Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, vindt jaarlijkse de Prinsjesdagviering plaats. Met de Prinsjesdagviering geven de deelnemende religies en levensbeschouwingen een positieve en bemoedigende boodschap aan bestuurders, politici en burgers. Met de viering laten ze zien dat de spirituele rijkdom van hun tradities een inspiratiebron is voor het werken aan een vreedzame, rechtvaardige, duurzame en inclusieve samenleving. Daarmee roepen ze juist op Prinsjesdag in het bijzonder het kabinet en het parlement op om in hun werk op die samenleving gericht te zijn. Deze informatie en meer, is te vinden via: https://prinsjesdagviering.nl/home.

Elk jaar nemen vrijwilligers en betrokkenen, jong en oud, bij Stichting Openhaard ook met plezier deel aan deze viering. Zo zijn zij dit jaar op 21 september 2021 ook gaan deelnemen. Bijgaand treft u een impressie van de bijeenkomst.