Project “Wie spo(o)rt niet?” in april van start

Binnenkort gaat het project: “wie spo(o)rt niet?” van start. Dit project biedt mannen en vrouwen in Rotterdam Zuid de mogelijkheid om op een gepaste manier in aanraking te komen met het sporten. Vele mannen en vrouwen leven in een isolement waardoor het haast onmogelijk is om te sporten. Middels dit project willen wij hier een stokje voor steken. Binnenkort zullen de eerste avonden en ochtenden ingelast worden waarin er gezamenlijk met begeleiding verschillende sporten beoefend kunnen worden. Hierover zullen de potentiële deelnemers tijdig ingelicht worden door onze vrijwilligers en onze partnerorganisaties.

Een ander onderdeel van het project is om met 20 deelnemers deel te nemen aan de AD minimarathon van 2016. Uiteindelijk streven wij ernaar om verschillende ziektes tegen te gaan en daarnaast informatie te verstrekken over de gezondheid. Tevens willen wij verschillende huisbezoeken inplannen in het kader van dit project. Zodoende trachten wij de relatie tussen de deelnemers en onze vrijwilligers te vergroten om zodoende de eventuele kloven tegen te gaan.

In het kader van het Lekker Fit programma zullen wij de deelnemers verschillende workshops aanbieden in het kader van een gezonder leven. Hiervoor zullen wij de middelen inzetten die ons is toegereikt door de Lekker Fit organisatie.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door toedoen van de financiële steun van onder andere het Elise Mathilde Fonds. Wij danken deze organisatie voor hun steun van €2500 voor dit project. Tevens danken wij onze partnerorganisaties die ons zullen bijstaan met dit project.
– Sanitas gezondheidscentrum
– Instituut Het Centrum
– FECC; federatie van educatieve en culturele centra

Wij willen de deelnemers uitdagingen bieden door:
– Gezamenlijk te sporten
– Te informeren over een gezonder leven
– Workshops te organiseren
– Maatschappelijk te betrekken (bijvoorbeeld als vrijwilliger)

Specifiek zullen de volgende activiteiten plaatsvinden binnen dit project:

  • Ochtendgymnastiek
  • Fitness
  • Deelname marathon
  • Verschillende sporten (volleybal, badminton etc.)
  • Workshop gezonder eten
  • Informatiebijeenkomsten (diverse thema’s)
  • Huisbezoeken

Gesponsord door :