Respect voor de Mens

In het kader van de week van respect, heeft Stichting Openhaard op vrijdag 12 november een dialoogbijeenkomst georganiseerd met als thema: “respect voor de mens”. Met deze bijeenkomst zijn de deelnemers onder het genot van hapjes, samen gaan verdiepen welk betekenis aan respect voor de mens gegeven kan worden. Hiermee hebben zij de wens uitgesproken om bij te dragen aan de kunst van het samenleven. Tijdens de dialoog werd er gebruik gemaakt van enkele deelvragen om met elkaar het thema te verdiepen. De deelvragen waren:

 1. Wat betekent respect voor jou?
 2. Waarom is respect belangrijk?
 3. Zijn er grenzen aan respect?
 4. Hoe kunnen we werken aan respect in onze samenleving?
 5. Welke vraag over respect willen wij/ kunnen wij aan elkaar stellen?

Hierbij enkele inzichten n.a.v. de dialoogbijeenkomst, met dank aan de input van alle deelnemers:

 1. Respect is acceptatie en tolerantie. Het is het gedachtegoed dat je de mens accepteert om wie zij zijn, omdat het mensen zijn. Respect is de ruimte kunnen geven aan het anders mogen zijn. Respect is ook wederkerig. Het is het (h)erkennen van verschillend zijn, maar ook kijken naar overeenkomsten.
 2. Bij geen respect is er anarchie (onregelmaat) in de samenleving. Respect is belangrijk voor een betere samenleving, waarin we ook écht met elkaar kunnen samenleven. Het is de balans in het ‘leven’. Niet alleen van de mens, maar ook van de natuur. Bij geen respect voor elkaar creëert men bewust of onbewust polarisatie.
 3. Waar houdt respect op? Verdient ‘iedereen’ respect? à Ieder mens verdient respect, omdat het een mens is. Niet de mens, maar de daden keur je af… Er zijn verwachtingen, wetten, regels (geschreven en ongeschreven) etc.
 4. Iedereen is een druppel in de emmer (de samenleving). Vanuit huis het belang mee blijven geven van respect voor jezelf en de ander. Elkaar ontmoeten, begrip creëren voor elkaar. Geen druk oefenen op anderen, maar met liefde leren met elkaar omgaan. Onderwijs, straat en buurt beter benutten.

Tot slot hadden wij ook enkele quotes gevonden waarvan wij vonden dat respect goed weergeven werd en dit paste bij de inhoud van onze dialoogbijeenkomst op deze avond:

 • respect voor de mens, begint bij jezelf (Loesje)
 • respect is een van de beste uitdrukkingen van liefde (Miguel Angel Ruiz)
 • kom, wie je ook bent, kom (Rumi)
 • respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is (onbekend).
 • respect is net als een glimlach, het kost niets en iedereen stelt het op prijs.
 • met een beetje meer respect voor elkaar, kan de wereld een stuk mooier worden voor iedereen!