Respect

Stichting Nida zet zich sinds jaar en dag in voor respect: respect voor alle medeburgers, ook voor degenen met andere leefstijlen. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar moet wel respect tonen om goed te kunnen samenleven.

In 2014 organiseert Stichting Nida, in samenwerking met de getrainde sleutelfiguren, wederom een aantal discussiebijeenkomsten. Daarnaast wordt er aan de hand van de opgedane ervaring in de voorgaande jaren en met de input van de getrainde sleutelfiguren een handreiking opgesteld voor concrete activiteiten gericht op het bevorderen van tolerantie en respect jegens medeburgers met een andere leefstijl, zoals homoseksuelen. De handreiking biedt een overdraagbaar product dat kan worden ingezet voor interventies binnen gemeenschappen gericht op het vergroten van tolerantie en respect voor medeburgers met andere leefstijlen.